RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

O společnosti RTH Group

Firma RTH Security vznikla v roce 1991 pod fyzickou osobou Ivana Třešňáka. Firma se vždy specializovala na provoz Pultu Centralizované Ochrany (PCO), ale trh si vyžádal i další služby, které se vyvíjejí dle těchto potřeb dodnes. V roce 2010 byla založena firma jako s.r.o.

Naší vizí je pomoci Vám v boji proti kriminalitě a vytvořit pro Vás tak pohodu pro ostatní Vaše aktivity. Naši lidé prochází soustavnou přípravou , právě pro možnost nabídnout nejnovější technologie , ovládat je , ale i zvládat nové směry pachatelů a vývoje kriminality .Dosavadní vývoj ukazuje , že i menší firma dokáže nabídnout a zajistit mnohé lépe než silnější konkurence . Široce spolupracujeme s partnery , kteří o takovou spolupráci stojí . Myslím že tyto spolupráce pouze posilují možnosti menších firem a jsou dnes nezbytné.

Naše technologie se stále drží mezi špičkami v oboru . Naše firma je členem Komory Podniků Komerční Bezpečnosti ČR a Hospodářské Komory ČR .Tím sledujeme a účastníme se i legislativních procesů pro růst oboru .

Věřím že i Vás spolupráce s námi potěší a že se při řešení bezpečnostní problematiky budete mít na koho spolehnout.
Za RTH
Ivan Třešňák