RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Přání
18.12.2020, RTH Security
Děkujeme všem klientům, spolupracujícím firmám i zaměstnancům za celoroční přízeň a spolupráci. Do roku 2021 přejeme všem pevné zdraví a spokojenost a lepší epidemiologickou situaci s praktičtějším přístupem vlády. Za RTH Security Ivan Třešňák