RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Typy služby PCO

Pult Centralizované ochrany (PCO) vyhodnocuje zprávy z bezpečnostních i jiných zařízení zákazníka, které tyto zprávy odešlou na tento pult. Operátoři PCO pak provádí dle typu události kroky, vedoucí k vyřešení přijaté zprávy dle smlouvy a směrnic dané služby. Rozdíl mezi jednotlivými typy služeb PCO je v užití přenosové (komunikační) technologie, typy služeb PCO:

RTH Klasik

Jde o nejjednodušší typ napojení na PCO a to pevnou telefonní linkou. Služba obsahuje:

 • Službu plného střežení 24 hodin denně
 • Okamžitý výjezd zásahové jednotky při poplachové zprávě
 • Okamžitý výjezd na tísňové volání, vč.spolupráce s policií
 • Ověřování zprávy v případě požadavku klienta
 • Zásah při napadení objektu při poplachu zdarma
 • Střežení narušeného objektu 1 hod zdarma
 • Možnost zajištění objektu fyzicky či technicky do příjezdu pověřených osob
 • U firemních objektů kontrolu aktivace EZS v daném čase
 • U zvýšeného rizika, poruch EZS možnost patrolních kontrol objektu
 • Možnost pojmenování jednotlivých uživatelů EZS pro rychlou identifikaci ve výpisu zdarma
 • V případě poruchy Vaší linky provedeme kontrolu objektu hlídkou, dle domluvy, každá druhá taková kontrola zdarma.
 • Rady a nabídky z naší praxe
 • Osobní přístup ke každému klientovi

Služba nezahrnuje náklady na provoz pevné linky. Ta je využitelná i pro běžné potřeby. Do služeb RTH Klasik lze zahrnout i napojení prostřednictvím LAN komunikátoru připojeného k internetu.

RTH Globál

Jde o nejbezpečnější typ přenosu na PCO po vlastní radiové síti - s užitím vysílače, který zaměříme, nainstalujeme a zprovozníme v naší radiové síti. Tato komunikace probíhá mnohokrát rychleji, nespočetně častěji v řádu sekund, a je v zabezpečeném typu komunikace s nutnými ochrannými prostředky pro objekty i s vysokými riziky. Vysílač je možno pořídit v dotovaných režimech dle aktuální nabídky.

Služba obsahuje:

 • Plnou radiovou komunikaci objektu v ceně služby, tedy žádné komunikační náklady mimo tuto cenu pro přenos zpráv z EZS Vašeho objektu.
 • U větších objektů úsporu nákladů na komunikaci s PCO
 • Nejbezpečnější typ přenosu na PCO
 • Zprávu a údržbu radiové sítě v ceně služby
 • V případě poruchy na vysílači bez zavinění klientem kontroly objektu zdarma do opravy zařízení
 • Běžný provoz vysílače v ceně služby
 • Plná komunikace EZS v rychlých formátech přenosu - dle EZS
 • Přenos bleskových rychlozpráv - do 10 s pro dané vstupy 
 • Službu plného střežení 24 hodin denně
 • Okamžitý výjezd zásahové jednotky při poplachové zprávě
 • Okamžitý výjezd na tísňové volání, vč.spolupráce s policií
 • Ověřování zprávy v případě požadavku klienta
 • Zásah při napadení objektu při poplachu zdarma
 • Střežení narušeného objektu 1 hod zdarma
 • Možnost zajištění objektu fyzicky či technicky do příjezdu pověřených osob
 • U firemních objektů kontrolu aktivace EZS v daném čase
 • U zvýšeného rizika, poruch EZS možnost patrolních kontrol objektu
 • Možnost pojmenování jednotlivých uživatelů EZS pro rychlou identifikaci ve výpisu zdarma
 • V případě poruchy Vaší linky provedeme kontrolu objektu hlídkou, dle domluvy, každá druhá taková kontrola zdarma.
 • Rady a nabídky z naší praxe
 • Osobní přístup ke každému klientovi
 • GPRS vysílače pro oblasti mimo dosah naší radiové sítě, nebo neprůchodnosti kabeláží na místa signálu, dnes i pro využití továrních systémových GSM/GPRS komunikátorů výrobců EZS. 

RTH GSM/GPRS

Jde o službu s přenosovou cestou prostřednictvím GSM sítě. Existují dvě možnosti vlastnictví SIM karty.

 • Vlastník RTH, pak je komunikační náklad zahrnut v ceně služby RTH Globál.
 • Vlastník klient, pak cena shodná s cenami služby RTH Klasik, tedy bez komunikačních nákladů, které si zajišťuje klient samostatně.
 • Ostatní shodné se službami RTH Klasik/ Globál, protokol přenosu může být po dohodě s klientem upraven ekonomicky.

PCO Info

Jde o placenou službu on line přístupu k informacím z vašeho objektu.Kdekoli na světě můžete ověřit jaký je pohyb ve vaší firmě, zda máte zapnutý alarm, kdo odešel poslední atd. Po objednání a aktivaci služby obdržíte přístupová hesla s kterými se přihlásíte a uvidíte ihned. Nejde o nákladnou službu, jako o komfortní přístup k informacím.