RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Technologie připojení na PCO

1. Pevná telefonní linka

Jde o nejjednodušší typ připojení na PCO. Nevýhodou je dostupnost vedení tel linky pro pachatele, poplatky za vlastnictví linky. Výhodou je okamžitá možnost napojení bez nákladů na další zařízení. Je nutno pak počítat že dle operátora jsou jednotlivé přenosy na PCO účtovány jako hovor. Pro snižování Vašich nákladů jsme zřídili na přijímací straně specielní Bílé linky, kdy Vám volání na tuto linku je účtováno v sekundách a tím se do jedné hovorové jednotky vejdou zhruba tři přenosy za cenu jedné minuty. Dále je díky těmto linkám jedno zda Váš objekt je u východní hranice ČR, nebo v Praze.
Typy služeb: RTH Klasik.

2. Vysílač objektový

Jde o nejvýše zabezpečený přenos na PCO v téměř on line provedení. Vlastní radiová síť pak hlídá jednotlivé vysílače před zarušením, ulomením antény, otevřením vysílače apod. Takové spojení i ekonomicky zajímavější, to zejména v případech, kdy pevnou linku máte pouze pro přenos na PCO. Zařízení má však své technické možnosti a proto je nutné před instalací provést proměření k stanovení typu vysílače a antény. Základní cena vysílače obsahuje v našem dotovaném programu drátovou anténu. Pořízení vysílače je děleno na poplatek za Měření, instalaci, napojení a poplatky ČTU. Provoz vysílače je pak pouze pro Vás a proto náklady na údržbu, které nejsou pravidelné ani vysoké, jsou účtovány klientovi. Běžný provoz komunikace vysílače v síti a provoz sítě je zahrnut v ceně služby střežení.
Typy služeb:RTH GLOBÁL.

3. GSM/GPRS

Někdy je nutno, nebo vzhledem k uživatelským požadavkům provést napojení prostřednictvím GSM sítě. Vzhledem k tomu že nejsme správci GSM sítí operátorů, nejsme schopni garantovat kvalitu signálu ve vašem objektu. Pokud je signál dobrý, většina zařízení pracuje bezproblémově. Dnes jde díky GPRS komunikaci k velmi častému systému přenosu. U GSM/GPRS připojení je možno mít v zařízení SIM kartu RTH (RTH Globál)což je i pro Vás nejvýhodnější, nebo pokud chcete GSM zařízení využívat i pro Vaše jiné aplikace, mít SIM kartu vlastní (RTH Klasik). Nejméně doporučované jsou předplacené karty, kdy může dojít nekontrolovaně k jejímu vybití či blokaci. GSM komunikátor je vstupní investice dle typu ústředny EZS.

4. Připojení prostřednictvím WEB zařízení

Připojení je ekonomicky jistě zajímavé, ale jeho spolehlivost vzhledem k členitosti sítě WEB a vlastního připojení může být nižší než u pevné linky. Velkou výhodou je možná četnost testovacích zpráv, čímž lze zajistit kontrolu spojení. V případě výpadku je pak obvykle řešení na majiteli připojení. K připojení je nutno doplnit webový komunikátor k ústředně EZS. Je nutno také webové prvky zálohovat pro případ výpadku proudu. Prostřednictvím WEBu přenášíme na dispečink EZS i kamerové systémy z objektů, kde jde o nadstavbu EZS a doplněk vyšší bezpečnosti.
Typ služby: RTH Monitor, RTH Klasik

5. SMS zařízení

Od přenosu SMS zpráv pro střežení objektu jsme zcela ustoupili vzhledem k častým zpožděním správ SMS až o dny. Tyto přenosy lze užívat jako nouzová dočasná řešení či přenosu technických informací z EZS pro naše techniky. Tam je to vhodný doplněk komfortu, zvláště u objektů, které nejsou nikam napojeny na PCO a pro využití u služeb RTH Přítel.