RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Monitoring osob a zvířat

1. Monitoring seniorů, dětí a nemocných - RTH Senior

Jde o službu, jejímž účelem je pomoci výše uvedeným osobám a jejich blízkým při nepřetržitém monitorování aktivity či jiných stavů dané osoby. Může se jednat o monitorování technologiemi v bytě, nebo i v terénu. Technika umožňuje různá řešení, která Vám připravíme dle konkrétních požadavků.

U starších a nemocných pak máme k dispozici kontakty na lékaře, kteří pacienta znají, užívané léky a další potřebné informace a klíče při nutnosti dostat se k nemocnému. Vy pak můžete v klidu věnovat svůj čas svým potřebám a nechat část této starosti na nás.


2. Monitoring jezdců, koní, letců, parašutistů a jiných sportovců

S užitím potřebného zařízení jsme schopni monitorovat polohu jedince v tísni, koně, který shodil svého jezdce a podobné stavy. Zařízení umí poskytnout souřadnice a komunikaci k ověření a poslání včasné pomoci. Sport je zdravý do doby než dojde k úrazu, pak může rychlá a cílená pomoc zachránit i život. Zařízeních máme k dispozici několik a proto je přizpůsobíme Vašim potřebám v konkrétní nabídce.


3. Monitoring pracovníků

Firmám, které potřebují znát pohyb svých zaměstnanců jako jednotlivců jsme schopni také nabídnout různá řešení. Nejčastější je monitoring pohybu vozidel, o kterém více v samostatném odkazu. Další častý je monitoring obchůzek, ale i různých pracovníků při roznosu letáků, pošty apod. dalším jednoduchým a častým typem může být evidence docházky na pracoviště - Docházkový systém. tyto technologie také navrhneme a dodáme.