RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Převozy cenin a bezpečnostní transporty

Máte provozovny, automaty či jiná místa odkud je nutno svážet tržby či s vámi asistovat při dopravě prostředků pro mzdy Vašich zaměstnanců?

K tomu poskytujeme tyto služby, které jsou určeny drobnějším firmám a jako asistenční služby. Nemáme pancéřová vozidla, takže na částky, kde pojišťovny již vyžadují takové zajištění není naše služba k dispozici. Do banky s Vaší účetní či odvézt tržbu z provozovny, můžeme i uschovat cenné věci a tržby u nás v trezoru, to není pole pancéřových vozů, ale naše.

Do bezpečnostních transportů patří bezpečný převoz osoby (host, dítě…), doprovod při zvýšeném riziku, převoz s cennými předměty apod. Potřebujete odvézt Vaše vozidlo, aby nedošlo k újmě? Zajistíme.