RTH Group

Pult centrální ochrany - Praha (PCO)

Zabezpečení objektů, alarmy, fyzická ostraha objektů, kamerový dohled, monitoring osob a majetku, převoz cenin i sledování vozidel (ONI system) - poskytujeme komplexní služby s tradicí 21 let

Fyzické ostrahy objektu

Naše firma poskytuje služby fyzické ostrahy objektů, tedy ostraha objektu strážnými. V rámci této služby poskytujeme:
  • Fyzickou ostrahu objektů a areálu s různým počtem strážných
  • Hotelové strážní a recepční služby
  • Technicko strážní službu - pro intenzivní součinnost s kamerovým systémem
  • Patrolní fyzické kontroly
  • Doprovody s cennostmi
  • Asistenční služby při zvýšeném riziku
  • Bodyguard - osobní ochránce
  • Jezdecká stráž
  • Detektivní služby
  • Úklidové služby
V rámci našich strážních aktivit se snažíme o maximální nasazení bezpečnostních technologií, které minimalizují selhání lidského faktoru a naše zaměstnance školíme tak, aby jejich výkon byl profesionální.

Při rozhodování o fyzické ostraze je ale bohužel třeba mít na mysli, že do jisté míry kvalitu pracovníků definuje cena za službu, z které plyne možná mzda pro pracovníky ostrahy.

Pokud firma není podvodníkem, pak musí mít náklady na pracovníky zhruba ve stejných dimenzích. Proto pozor na neuvěřitelné ceny některých služeb, které buď neodvádí sociální a zdravotní pojištění nebo ani nemají koncesi na poskytování takových služeb. Tito pak poškozují dobré jméno bezpečnostních agentur, které tyto podmínky provozování respektují.

Naše ceny fyzické ostrahy vychází z hodinové sazby. Ta je závislá na míře rizika, požadavky na navazující činnosti (výdej klíčů, kontrola vozidel, osob…), počtu pracovníků ve směně, zázemí, dopravní dostupnosti objektu apod.

Zavolejte, napište a budeme hledat nejlepší řešení.